Smer maďarská stredná škola!

Posledné obdobie nám poskytlo priestor na to, aby sme zhodnotili potrebu publikácie Smer maďarská stredná škola!. Po dvoch rokoch publikácia opäť vychádza v novom vydavateľstve, pod záštitou Inštitútu pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Publikácia tematiku spracováva podľa jednotlivých krajov a podľa typov škôl (gymnáziá, stredné odborné školy a odborné školy). V knižke nájdu či už žiaci, ich rodičia, učitelia tie dôležité informácie, ktoré môžu byť prospešné pri výbere ďalšieho vzdelania a naštartovaní úspešného profesionálneho zamerania uchádzačov.

Publikáciu môžete získať v Inštitúte pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

  • kiadv_kozepiskola

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie