Obchodná korešpondencia

Szabómihály Gizella

V poslednej dobe sa nesmierne rozvinuli slovensko-maďarské vzťahy v obchodnej oblasti, v oblasti spolupráce samospráv, ale i v súkromnej oblasti. Tento fakt so sebou prináša popri osobných stretnutiach aj potrebu písomnej komunikácie. Cieľom učebnice Obchodnej korešpondencie je poskytnúť pomoc všetkým, ktorí by chceli spoznať, resp. potrebujú spoznať pravidlá obchodnej korešpondencie na Slovensku, ale predovšetkým pravidlá obchodnej a úradnej korešpondencie v maďarčine.

Publikáciu môžete získať v Inštitúte pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

  • uzleti_levelezes

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Kontakty: 

Poštová adresa:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Stredná priemyselná škola
1. posch., č.d. 109
Petőfiho 2, Komárno 945 01 
Otváracia doba:
pondelok–piatok 8–15:30 hod.
 
Mobilné číslo:
00421 907 483 019
(Osobné stretnutie podľa dohodnutého termínu)

 

Kontaktné informácie