Na sieť starká!

  • Vytlačiť

Osvojenie si základov používania internetu v staršom veku. Kurz tvorí worshop v rozsahu 25 hodín zameraný na nadobudnutie praktických zručností pri osvojení si elektronickej komunikácie. Účasť si nevyžaduje predchádzajúce skúsenosti. Na motiváciu nahliadnime trochu do obsahu: používanie počítača, základy práce s internetom, nadviazanie kontaktov a posielanie pošty cez internet.

Támogatóink

HUSK