Goethe nyelvvizsgák

GoetheNyelviskolánkban megszerezhetők a Goethe Intézet nemzetközileg elismert nyelvvizsgái. A Goethe Intézet világszerte jelen van, hogy terjessze a német nyelvet és kultúrát. Nyelvvizsgái a megalapozott és kiegyensúlyozott német nyelvtudás világszerte elismert bizonyítékai.

Tanuljon németül, szerezzen nemzetközileg elismert Goethe nyelvvizsga-bizonyítványt!  A müncheni székhelyű Goethe Institut komáromi partnere a SZAKI (amely egyike Szlovákia 8 Goethe-vizsgaközpontjának) általános, gyermek- és ifjúsági, vizsgafelkészítő és társalgási kiscsoportos tanfolyamokat indít és egyéni nyelvtanulókat is felkészít A1-C1 szinten.

 

 

Tanulj nálunk németül legalább 2 féléven keresztül (2x60 óra), és legyen Tiéd a Goethe Intézet által felajánlott 4 hetes nyári ösztöndíj egy általad választott németországi Goethe Intézetben.
 
A komáromi SZAKI nyelviskolának, mint a pozsonyi Goethe Intézet licencpartnerének módjában áll, hogy ösztöndíjat biztosítson valamely németországi Goethe Intézet nyelvtanfolyamára:

Előfeltételek:
• A SZAKI nyelviskola egy vagy több tanfolyamának
látogatása
• A nyelvtanfolyamon mutatott jó előmenetel
• A B 1-es szintet meghaladó nyelvismeret
• 18. életév betöltése

Az ösztöndíjak a kb. 2.000 € értékben az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:
• heti 20 tanítási egységből álló 3-4 hetes intenzív nyelvtanfolyam
• szállás, útiköltség támogatás
• zsebpénz és biztosítás

VIZSGAIDŐPONTOK - 2021

Írásbeli vizsga

2021. február 24.

2021. április 9.

2021. június 9.

2021. október 6.

2021. november 24.

 

Szóbeli vizsga

2021. február 24

2021. április 9.

2021. június 9.

2021. október 6.

2021. november 24.

 

Jelentkezési határidő

2021. február 17.

2021. április 2.

2021. június 2

2021. szeptember 29.

2021. november 17.

 

 A jelenlegi pandémia helyzet miatt, a februárra tervezett nyelvvizga márciusban fog megvalósulni. Változott a jelentkezési határidő is.

Vizsgadíjak:

 

 

Goethe Zertifikat B1

 

Goethe Zertifikat B2

 

Goethe Zertifikat C1

 

Nyelviskolásoknak:

130,- készségenként: 45,-

155,- készségenként: 65,-

165,-

 

Külsősöknek:

140,- készségenként: 50,-

165,- készségenként: 75,-

175,-

 

 

 *A B1-es és B2-es nyelvvizsga korszerűsítéséből adódóan lehetőség nyílik a vizsgát készségekre/vizsgarészekre lebontva is letenni, alkalmanként azt a vizsgarészt választva, amelyből a felkészülség szintje megfelelő. Részletes leírás a változásról ITT található.

*intern - aki nyelvtanfolyamra is járt a nyelviskolánkba

extern - aki nem látogatta nyelvtanfolyamainkat

A jelentkezők létszámától függően a vizsga szóbeli része az írásbeli rész után, ugyanazon a vizsganapon is lehet.

Amennyiben a vizsgára jelentkezők vállalják az individuális vagy kis létszámú vizsgaszervezéssel járó további adminisztrációs költségeket, valmennyi Goethe nyelvvizsgát a fentiektől eltérő, előre egyztetett időpontban meg tudjuk szervezni. Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

 A Goethe Intézet vizsgáit külső jelentkezők is letehetik, ha megfelelő tudásszinttel rendelkeznek. Előkészítő tanfolyam látogatását azonban ilyen esetben is ajánljuk.

Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet: szaki(at)szaki.sk

A Goethe jelentkezési lap letöltése:  doc  pdf

 

INTÉZMÉNYÜNKBEN AZ ÁLTALÁNOS NYELVTUDÁSNAK HÁROM FOKOZATÁT  VIZSGÁZTATJUK

  •  Zertifikat Deutsch B1 vizsga sikeres letételével bizonyítja, hogy rendelkezik az élő német nyelv biztos alapismereteivel, és képes a mindennapi élet fontos helyzeteiben nyelvileg boldogulni. A vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret hatszintű tudásskáláján a harmadik (B1-es) szintnek felel meg.
  •  Goethe-Zertifikat B2 haladó nyelvtudást feltételez. A vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret hatszintű tudásskáláján a negyedik (B2-es) szintnek felel meg.
  •  Goethe-Zertifikat C1 erősen haladó nyelvtudást feltételez. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret hatszintű tudásskáláján az ötödik (C1-es) szintnek felel meg.

 

Miért válassza a Goethe Intézet vizsgáit?

  •  mert nemzetközileg ismertek és elismertek,
  •  mert megalapozott nyelvtudást tükröznek,
  •  mert kiegyensúlyozottak az írásbeli és szóbeli készségekkel szemben támasztott követelmények,
  •  mert minden nyelvi készséget tesztelnek,
  •  mert az ET egységes rendszerének minden szintjére kiterjednek,
  • mert felvételi plusszpont jár érte a magyarországi felsőoktatási intézményekben és ott elfogadják mint a kötelező nyelvvizsgát a felsőfokú végzettség megszerzéséhez.

 

A nyelvvizsga menete, bizonyítvány

A Goethe Institut általános nyelvvizsgái  A1-től a C2-es szintig négy részből állnak:                                                                                                                        

olvasott szöveg értése,                                                                                                                              

hallott szöveg értése,                                                                                                                      

íráskészség,                                                                                                                                    beszédkészség.                                                                                                                                                 

A három feladatsor között 10-15 perc szünet van, a beszédkészség vizsgáztatása általában pár nap múlva zajlik.

A Goethe  Intézet nyelvvizsgái közül nyelviskolánkban a B1-es (alapfokú), B2-es (középfokú), illetve C1-es (felsőfokú) nyelvvizsgákat lehet letenni. A sikeres nyelvvizsga után a vizsgázó nemzetközileg elismert bizonyitványt kap, amellyel Szlovákiában kiváltható az érettségi, Magyarországon pedig többletpont jár a felvételi vizsgáknál. Az írásbeli vizsgát a Goethe-Institut - mint vizsgaközpont - által akkreditált vizsgáztatók javítják, és ők végzik a szóbeli vizsgáztatást is. Sikeres a nyelvvizsga, ha az írásbeli és a szóbeli részben a vizsgázó eléri a maximális pontszám legalább 60 százalékát, ezen kívül a négy vizsgarész mindegyikében a pontok minimum 40 százalékát. A sikeres vizsgázók eredményükről vizsgabizonyítványt kapnak, amely tartalmazza a vizsgarészekben elért eredményeket, valamint a vizsga végeredményét. A sikertelenül vizsgázók bizonyítványt nem kapnak.

 

 

Tájékoztató az egyes szintek követelményeiről

 

Alapszintű nyelvhasználat A1 A2

A1Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

A2Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős, és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

 

Önálló nyelvhasználat B1 B2

B1Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

A B1-es szintű vizsgán az olvasott szöveg értése részben blogbejegyzések, e-mailek, újságcikkek, hirdetések és útmutatások fordulnak elő - a szövegekben található információkra, álláspontokra, véleményekre kérdeznek rá. A hallott szöveg értése részben közleményeket, rövid előadásokat, informális beszélgetéseket és rádióinterjúkat hallgatnak a vizsgázók. Az íráskészség részben két e-mailt, illetve egy fórumhozzászólást kell írni.

A szóbelin - a bemutatkozás után - egy hétköznapi témáról kell beszélgetni a vizsgapartnereknek, majd egy-egy témáról kell előadást tartani, végül kérdéseket feltenni egymásnak.

A három írásbeli feladatsorra összesen 165 perc van, az olvasott szöveg értése modul 65, a hallott szöveg értése 40, az íráskészség pedig 60 percig tart. A szóbelin párban kell bizonyítani, a vizsga körülbelül 15 percig tart, előtte ugyanennyi a felkészülési idő is.

A B1-es vizsgán modulonként 100 pontot, vagyis összesen 400 pontot lehet szerezni. 90-100 pontig nagyon jó (sehr gut), 80-89-ig jó (gut), 70-79-ig kielégítő (befriedigend), 60-69-ig pedig elégséges (ausreichend) a minősítés.

Az olvasott, illetve hallott szöveg értése rész 30-30 feladatból áll, mindegyikre egy-egy pont jár. A pontok száma ezután 3,33-mal szorzódik: a végeredmény adja majd az eredménypontokat, amely így maximum 100 lehet.

Az íráskészség részt előre meghatározott szempontok alapján két vizsgáztató értékeli, az eredmények átlaga adja a végleges pontszámot. A beszédkészséget is két vizsgáztató értékeli: 28 pont jár a téma megvitatására, 40 az előadásra, 16 a kérdésekre, amelyeket a vizsgapartner előadásával kapcsolatban feltesztek, illetve 16 a stílusra.

B2Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

A B2-es szintű vizsga olvasott szöveg értése részében hirdetés, katalógusból vagy szakkönyvekből vett részlet, kommentár, recenzió és beszámoló szerepelhet - ezekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldani, illetve egy hiányos szöveget kell kiegészíteni. A hallott szöveg értése részben a vizsgázók dialógusokat és telefonbeszélgetéseket hallgatnak, amelyeket aztán kijavítanak, illetve kiegészítenek, majd egy társadalmi témáról szóló interjúval kapcsolatban oldanak megfeladatokat. Az íráskészség részben egy újságcikkről kell véleményt kifejteni, és egy levelet kijavítani.

A szóbeli vizsgán - a bemutatkozás után - egy aktuális témáról kell véleményet nyilvánitani, majd egy másik témáról a vizsgapartnerrel beszélgetni.

A B2-es szintű vizsgán az olvasott szöveg értése részre 80, a hallott szöveg értésére 30, az íráskészségre pedig ismét 80 perc van, - összesen 190 perc.  A szóbeli itt is 15 perces, ugyanennyi idő van a felkészülésre is. Ezen a vizsgán összesen 100 pontot - modulonként 25 pontot – lehet elérni. Az olvasott, illetve hallott szöveg értése részben általában itt is egy pont feladatonként, ezek összege szorzódik fel úgy, hogy kijöjjön a maximális 25 pont.

Akkor sikeres a vizsga, ha legalább a pontok 60 százalékát megszerzi a vizsgázó, illetve a három írásbeli részben összesen legalább 45, a szóbelin pedig legalább 15 pontot kapott. 90-100 pontig nagyon jó, 80-89,5-ig jó, 70-79,5-ig kielégítő, 60-69,5-ig pedig elégséges a minősítés.

 

Kompetens nyelvhasználat

C1Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.

A C1-es szintű, felsőfokú vizsgán az olvasott szöveg értése részben szakkönyvből vett részleteket, kommentárokat, recenziókat és beszámolókat kaphatnak a vizsgázók - a szövegek tartalmát kell összefoglalni illetve feladatokat kell megoldani. A hallott szöveg értése részben dialógusokat, telefonbeszélgetéseket, interjúkat vagy rádióadásokat hallgatnak a vizsgázók, ezekről jegyzeteket kell készíteni, majd feleletválasztós feladatokat kell megoldani. Az íráskészség részben egy ábra alapján kell véleményt kifejteni.

A szóbelin egy rövid szöveg alapján kell állást foglalni, majd a vizsgapartnerrel együtt egy konkrét projektre kell megoldást találni.

A  C1-es szintű vizsgán az írásbeli feladatsorra összesen 190 perc van,  az olvasott szöveg értése vizsgarészre 70, a hallott szöveg értésére 40, az íráskészségre pedig 80 perc, a szóbeli itt is 15 perces, ugyanennyi felkészülési idővel. A pontozás ugyanúgy történik, mint a B2-es vizsgán, és itt is legalább az összpontszám 60 százalékát kell elérni, az írásbelin pedig legalább 45, a szóbelin 15 pontot kell szerezni.

 

C2Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

 Forrás: www.goethe.de

 Gyakorlásra szolgáló anyagok és további vizsga-információk a www.goethe.de (Deutsch lernen – Prüfungen) és a https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/tsd.html oldalon találhatók.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakképző és Felnőttképzési Intézet

Elérhetőségeink: 

Levelezési cím:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Ügyfélfogadás:
Ipari Szakközépiskola,
1. emelet, 109-es iroda
Petőfiho 2, Komárno 945 01
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–15:30 ó.
  
Mobilszám:
00421 907 483 019
(Személyes találkozás előzetes egyeztetés alapján)
 

Kapcsolattartók