Nyelvtanítási módszerünk

A nyelvtanulási módszer hatékony alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges a szakmailag felkészült és a munkájára igényes nyelvtanár. Ezért nyelviskolánkban diplomás, magukat folyamatosan továbbképező nyelvtanárok tanítanak.

Iskolánkban a legelterjedtebb és meggyőződésünk szerint leghatékonyabb kommunikatív oktatási módszert alkalmazzuk. A módszer lényege, hogy a négy alapvető készség (írás, olvasás, beszéd, értés) kiegyensúlyozott fejlesztése mellett a beszédkészség fejlesztése kiemelten hangsúlyos. A módszer elsődleges célja, hogy a tanuló mielőbb aktív használója legyen az idegen nyelvnek. Ennek érdekében a tankönyvválasztásnál is fontos szempont, hogy olyan gyakorlatokat tartalmazzon, amelyek ezt a fejlődést elősegítik.

A nyelviskolánkban alkalmazott módszer előnyei:

  • A szóbeli készségeket előtérbe helyező élvezetes órák
  • Az új ismeretanyag beszéden keresztül sajátítható el
  • A tanár az osztályteremben folyamatosan mozogva minden tanuló megnyilvánulását folyamatosan fejleszti
  • A tanulók képességeihez igazodva a legkedvezőbb költségek mellett élvezettel tanulható az idegen nyelv

A hatékony nyelvtanulás hosszú folyamat. Elengedhetetlen feltétele a jókedv és a motiváció megléte. Ezért tanáraink odafigyelésükkel segítik megtalálni és fenntartani ezt az állapotot.

Szakképző és Felnőttképzési Intézet

Elérhetőségeink: 

Levelezési cím:
Stavbárov 8/8
Komárno 945 01
Slovensko
 
Ügyfélfogadás:
Ipari Szakközépiskola,
1. emelet, 109-es iroda
Petőfiho 2, Komárno 945 01
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–15:30 ó.
  
Mobilszám:
00421 907 483 019
(Személyes találkozás előzetes egyeztetés alapján)
 

Kapcsolattartók